Home

Přivlastňovací přídavná jména

Přivlastňovací přídavná jména - jsou to taková, která vyjadřují vztah - komu něco patří, kdo je vlastníkem, čí je daná věc. Podstatné jméno tak někomu přivlastníme. Na přivlastňovací přídavná jména se proto ptáme: Čí? Skloňujeme je podle vzorů otcův a matčin Přivlastňovací přídavná jména jsou často součástí názvů ulic, náměstí, budov atd.: Neruda → Nerudova ulice. ale: Jan Neruda → ulice Jana Nerudy partyzáni → ulice Partyzánů. Přivlastňovací přídavná jména nelze utvořit od víceslovných pojmenování a podstatných jmen v množném čísle PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ vzory Béčko-Tc. Užívej si den, jak nejlépe umíš.. Přídavná jména. Přivlastňovací přídavná jména patří mezi nejsložitější druhy a také dělají největší problémy žákům základních škol.. Jak určujeme přivlastňovací přídavná jména?. Začneme s rodem. Pokračujeme určením vzoru. A nakonec pád.; U skloňování přídavných jmen se můžete nechat vést naší šikovnou tabulkou s pády, vzory a vybranými.

pád: rod mužský: rod ženský: rod střední: 1. j. č. otcův , matčin: otcova , matčina: otcovo , matčino: 2. otcova , matčina: otcovy , matčiny: otcova. Máme pro vás pravopisné cvičení zaměřené na přídavná jména přivlastňovací. Zkuste si je procvičit v našem online diktátu, který obsahuje 15 úloh a poslouží k procvičování žákům základních škol i studentům škol středních Test: Přivlastňovací přídavná jména 1. Vydáno dne 27.10.2012 od Jana Skřivánková. Štěkají na mne sousedovi psi nebo sousedovy psi? Koncovky přivlastňovacích přídavných jmen dokážou někdy potrápit. Vyzkoušejte si v našem testu, jak na tom jste s jejich znalostí Přivlastňovací přídavná jména. Tento případ je už složitější. Koncovku těchto slov totiž určuje rod přivlastňovaných osob nebo věcí. Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu a nachází se v 1. nebo 5. pádu, píšeme opět koncovku** -OVI**. Dědečkovi psi štěkali na kolemjdoucí

Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 04b: 6: Český jazyk: Přídavná jména: Skloňování - souhrn: 05b: Zobrazena cvičení 1-15 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Přídavná jména individuálně přivlastňovací se tvoří: příponou ‑ův/‑ov‑ od podstatných jmen mužského rodu, a to od vlastních nebo obecných jmen osob, řidčeji od jmen zvířat: Novákův otec, Petrovo auto, Paridův soud, Priamův hrad, Herkulovy skutky, Wolk(e)rův Prostějov, Šemíkův skok, poslancův mandát. Rozlišíte PŘÍDAVNÁ jména přivlastňovací od PODSTATNÝCH jmen? Doplň i/y, vedle napiš, jestli tučně vytištěné slovo je podstatné j. nebo přídavné j. přijeli dědečkov přátel

Přídavná jména tvrdá (koncovka se mění podle rodu podstaného jména) - dlouhý úsek, dlouhá cesta, dlouhé pole Přídavná jména měkká (koncovka je ve všech rodech měkké í) - lesní muž, lesní chata, lesní mraveniště Přídavná jména přivlastňovací - koncovky -ův PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ - VZOR OTCŮV. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - OTCŮV. JEDNOTNÉ ČÍSLO: PÁD: ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. 3) Smíšené skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme přídavná jména přivlastňovací. otcův, Petrův, matčin, Janin. Vzor OTCŮ A ve vzorech pro přídavná jména přivlastňovací je právě ten zakopaný pes. Často se mě totiž ptáte, kdy máte který z nich použít. Podle vzoru OTCŮV skloňujeme příd. jména přivlastňovací končící:-ův (rod mužský, např. bratrův časopis),-ova (rod ženský, např Přídavná jména přivlastňovací se skloňují tedy podle vzorů otcův a matčin. Přivlastňovací přídavná jména se poznají podle toho, že se na ně ptáme otázkou: ČÍ JE TO? Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích rodu mužského životného i neživotného v čísle jednotném i množném podle vzoru otcův

PRAVIDLA - Přídavná jména

 1. pravopis, přídavná jména přivlastňovací, množné číslo: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E
 2. Přídavná jména přivlastňovací. Křížovka. Luštění křížovek milujeme, ať už jako děti, či jako dospělí. Přitom si ani neuvědomujeme, že jsou skvělým nástrojem bystřícím naši paměť a rozvíjejícím slovní zásobu. Spusti
 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen životných. mužského rodu příponou -ův, -ova, -ovo (bratr - bratrův dům, bratrova vila, bratrovo dítě) ženského rodu příponou -in, -ina, -ino, (sestra - sestřin, sestřina, sestřino) Nejčastější chyb
 4. Přivlastňovací zájmeno tudíž nikdy nestojí samostatně, bez svého podstatného jména. Zatím se proto nebudeme zabývat specifickým postavením samostatného přivlastňovacího zájmene na konci věty, jako např. ve větě: Toto auto je moje
 5. Přivlastňovací přídavná a rodinná jména. délka videa 01:12. Pasáž se zabývá pravopisně správnou formou přivlastňovacích přídavných a rodinných jmen

Česká přídavná jména - Wikipedi

Tabulka - Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo Mužský životný Mužský neživotný Ženský Střední 1.p. otcův, matčin bratr, svetr otcova, matčina sestra otcovo, matčino auto 2.p. otc , matč otcov , matčiny otc , mat č 3.p. otcovu. Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo. Administrátor musí každému nově zaregistrovanému uživateli přidělit odpovídající přístupová práva. Je tedy možné, že nebudete mít přístup ke všem položkám ihned po registraci Úvodní stránka > Angličtina - 3. ročník > Possessive adjectives - přivlastňovací přídavná jména Possessive adjectives - přivlastňovací přídavná jména, zájmena Perso 3.2 pŘÍdavnÁ jmÉna pŘivlastŇovacÍ - jejich urČenÍ a doplnĚnÍ sprÁvnÉho zakonČenÍ Odpovídáme na otázku: Čí? Mužská přídavná jména se skloňují podle vzoru otcův , ženská přídavná jména se skloňují podle vzoru matčin

Přídavná Jména Přivlastňovac

Přídavná jména se dělí na 3 druhy: měkká, tvrdá a přivlastňovací. Mají vždy svůj vzor, podle kterého přídavná jména skloňujeme (zjistíme tedy, jaký je správný tvar a zda píšeme po obojetné souhlásce i nebo y) Druhy přídavných jmen přídavná jména tvrdá - vzor mladý; přídavná jména měkká - vzor jarní; přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin Vytvoř k podstatným jménům přídavná jména přivlastňovací. (Čí?) auto maminčino brýle dědečkovy dům Evin kniha Vojtova třída Petřina sukně babiččina 5. Urči druh přídavných jmen. Doplň vynechaná písmena. dravý sokol tvrdé rytířovy meče přivlastň. hovězí guláš měkké královi poddaní přivlastň. Přivlastňovací přídavná jména se řídí pádem a rodem následujícího podstatného jména. Ve 2. ani 4. pádě množného čísla proto nikdy nebude měkké i - viděli jsme Jirkovy rodiče, vystoupili jsme na Petrovy kameny, zeptáme se Honzovy přítelkyně. Pozvali jsme manžele Novákov

Přídavná jména přivlastňovací - Slovní druh(y

Pridavna jmena | NEJRYCHLEJŠÍ

přídavná jména utvořená od osobních jmen pomocí přípony ‑ský, ‑ovský: alžbětinský, čapkovský, ladovský, oidipovský (o jejich tvoření viz Přídavná jména typu puškinský -⁠ puškinovský). Jména, v nichž lze psát velké i malé počáteční písmen Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména (Klikni pro výslovnost adjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině.Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná Přivlastňovací přídavná jména tvoříme příponami -ův- (-ov-) a -in-(Petr - Petr-ův sešit, Petr-ov-a tužka, Věra - Věř-in bratr) a skloňujeme je podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino). Dáte přednost spojení sešity Mirka nebo Mirkovy sešity? (1

Cvičení 62. Utvoř přídavná jména přivlastňovací. Půjčím si (Jirka) kolo. Čekali jsme u (Karel) mostu. V (Babička) údolí strávíme celý den. Opsal to ze (spolužák) sešitu. Na zídce sedělo (soused) kotě. (Věrka) svetr ležel na židli. Odnes to (Jitka) mamince. Od (Hus) upálení uplynulo mnoho let. Zkontrolovat Zkusit znov Přivlastňovací zájmena italské gramatiky tradičně řadí k přídavným jménům. Pojem aggettivi possessivi (přivlastňovací přídavná jména) má tedy jiný význam než v češtině. Odpovídající přídavná jména typu Karlův, Mariin v italštině neexistují Přídavná jména končící v kořeni na -D, -T: orlí (i jiná zvířecí přídavná jména, odborně nazývána jako druhově přivlastňovací přídavná jména) a další. SLOVNÍČEK POJMŮ PRO NÁROČNĚJŠÍ ČTENÁŘE: Pozitiv - 1. stupeň (úzký), komparativ - 2. stupeň (užší)

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Při skloňování rozlišujeme přídavná jména: tvrdá - vzor mladý; měkká - vzor jarní; přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé)

Přídavná jména přivlastňovací - pravopisné cvičení

Pracovní sešit je výbornou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí lépe procvičit přídavná jména. To je téma, která žáci obtížně zvládají. V této publikaci se je naučí zvládat bez chyb pomocí úkolů, tajenek a přiřazování Rodná jména, příjmení, přezdívky a jména zvířat píšeme s velkým písmenem. David, Dita, Novák, Kábrt, vlčák Rex, pták Ohnivák, včelka Mája, liška Bystrouška. S velkým písmenem píšeme i přídavná jména přivlastňovací zakončená na -ův a -in, jestliže jsou odvozená od vlastních jmen

1. přídavná jména přivlastňovací od vlastních jmen osob píšeme s velkým počátečním písmenem - Erik - Erikův pes, Erben - Erbenova pohádka 2. přídavná jména měkká a tvrdá utvořená od vlastních jmen píšeme s malým počátečním písmene 2. přídavná jména měkká - mají v 1. pádě jednotného čísla zakončení -í (ve všech rodech) - př. jarní den, jarní noc, jarní ráno 3. přídavní jména přivlastňovací - tvoří se od podstatných jmen a) z rodu mužského příponou -ův (-ova, -ovo) - př. otcův bratr, otcova sestra, otcovo mýdl PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ 3. ZÁJMENA 4. ČÍSLOVKY 5. SLOVESA 6. ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY + PŘÍVLASTEK 7. KLÍČ K LISTŮM 8. ZDROJE . 3 1.PODSTATNÁ A PŘÍDAVNÁ JMÉNA Pavel a Karel jsou uţ dlouho kamarádi. Kaţdé lét přídavná jména druhově přivlastňovací - psí, medvědí, kuřecí, některá další - od příslovce letos letošní . - pokud se taková přídavná jména stupňují, je to pouze v jejich přeneseném smyslu ( dřevěnější dřevo je nesmysl, ale s přibývajícími léty byl stále dřevěnější lze použít) Přídavná jména přivlastňovací mužského rodu v prvním a druhém pádu jednotného čísla mají nulovou koncovku ( де́душкин (= dědečkův), во́лчий (= vlčí)) a středního a ženského rodu jed. a mn. čísla mají koncovku krátkého tvaru ( пти́цыно (= ptačí), отцо́ва (= otcova.

Test: Přivlastňovací přídavná jména 1 - Moje čeština

2. Přídavná jména měkká mají v 1.p.č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í (jarní vítr, jarní noc, jarní počasí) 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda) Jednoslabičná přídavná jména - s koncovkou -y Další výjimkou ve stupňování jednoslabičných přídavných jmen jsou přídavná jména končící na -y.V těchto případech dochází k přeměně -y na -ier ve druhém stupni přídavných jmen a -iest ve třetím stupni přídavných jmen.Pro přehlednost přidávám pár příkladů v tabulce PŘÍDAVNÁ JMÉNA - TVRDÁ, MĚKKÁ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý. s nakažliv m nemocemi, opravdov přátelé, s vesel m film, kos mláďata, za pomal m pochodem, důvěřiv lidé, zapomětliv žáci, zdvořil úředník, vos bodnutí, s oranžov m puntíky, ryb polévka, z ryz ho zlata, u pěnkav ho mláděte, z pštros ch vajec, se znám m spisovatelem, hlávkov salát, úzkým stezkami. Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmena jsou uzavřenou skupinou zájmen, která vyjadřují přináležitost někoho něbo něčeho k někomu nebo něčemu. Mezi přivlastňovací zájmena řadíme slova můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj Přivlastňovací přídavná jména zakončená na -ин, -ын, -ина, -ына, -ино, -ыно . Poznámky ke skloňování: · PřJ tohoto typu se v ruštině užívá (na rozdíl od češtiny) zřídka. Místo nich máme v ruštině obvykle 2. p. P

PŘÍDAVNÁ JMÉNA | E-shop učební pomůcky a dárky pro děti

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

Přivlastňovací přídavná jména. Číslovky. Základní číslovky. Řadové číslovky. Slovesa. Vazby 'There Is' a 'There Are'. Téma zpracovává skloňování přídavných jmen dle 5 vzorů: tvrdý vzor, měkký vzor a přivlastňovací vzory, přičemž každému z nich je věnována zvláštní pozornost. Přídavná jména se skloňují podle šesti pádů, jež jsou češtině velmi podobné. Celá teorie je doplněna vhodnými příklady

v češtině internetem pomáháme dětem | přídavná jména 1 -druhyPavlovi X Pavlovy rodiče? 10 chyb ve vlastních jménech

Video: Test - PŘÍDAVNÁ JMÉNA - PŘIVLASTŇOVACÍ - pracovní list y

Stupnovani pridavnych jmen levně | Blesk zbožíVZORY RODU MUŽSKÉHO | Учебные идеиPPT - Slovní druhy- zájmena PowerPoint Presentation, freeČeský jazyk Slovní druhy 1 - Ohebné slovní druhy - Logico

Toto video bylo vytvořeno pomocí Editoru videa na YouTube (http://www.youtube.com/editor Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě. Některá přídavná jména jsou utvořena ze sloves. Přídavná jména na -el ztrácejí při skloňování kmenové -e: dunkel - das dunkle Bier ; U přídavných jmen cizího původu na -er a přídavných jmen s dvojhláskou -au, -eu se kmenové -e vypouští : teuer - ein teures Auto, sauer - saure Milch ; Přídavné jméno hoch mění ch v h: das hohe Gebäud r) 19. cvičení - tvoříme přídavná jména, zapisujeme je v 7. pádě množného čísla. s) 20. cvičení - tvoříme přídavná jména přivlastňovací. t) 21. cvičení - u přídavných jmen přivlastňovacích určujeme pád, číslo a rod. u) 22. cvičení - doplňujeme koncovky přídavných jmen přivlastňovacích, určujeme. Některé učebnice nesprávně označují skupinu A za possessive adjectives (přivlastňovací přídavná jména). O přivlastňovacích zájmenech se více dočtete v článku Přivlastňovací zájmena. 3) ukazovací zájmena Ukazovací zájmena jsou this, that, these a those

 • Náhradní mateřství statistiky.
 • Castillo de san servando.
 • Výkup opuky.
 • Honda club.
 • Smok grip 220w.
 • Bolestivý vřed na genitáliích.
 • Co je to predace.
 • Zrušení víz do ruska.
 • Glade by brise automatic náplň.
 • Free vector editor.
 • Hamlet děj.
 • Hydrogel recenze.
 • Tanecni boty praha.
 • Detska kozni olomouc.
 • Paragraf pro otce po porodu 2018.
 • Kouzlo francouzek.
 • Zpověď u protestantů.
 • Posypy na dort.
 • Gwyneth paltrow instagram.
 • Fashion saty.
 • Nabíječka usb c okay.
 • Aloe vera na ekzém.
 • Deska na stůl lamino.
 • Tragedie vzducholodi.
 • Skládací dveře sapeli.
 • Dýně hokaido loupat.
 • Trik s převlékáním šatů.
 • Love online 2015.
 • Operátor not.
 • Předání bytu vymalování.
 • Výroba křišťálových lustrů.
 • Jagertee slozeni.
 • Search icon.
 • 100 whey protein extrifit.
 • Fighter rukavice.
 • Skříně na tlakové lahve.
 • Andelska cisla 800.
 • Focení v ateliéru ostrava.
 • Beach lokomotiva.
 • Muž se železnou maskou brno obsazení.
 • Sweet home chicago.