Home

Hopiové proroctví

Enigma - Proroctví kmene Hop

Proroctví 2012 Hopiové další ze známých podskupin kmene původních Mayů se nazývá Hopi. Mayové byli skutečně dobře informováni a připraveni, proto se před poslední pozemskou katastrofou před 13000 lety rozešli do všech světových stran s cílem zachovat existenci lidského rodu. Hopiové věří ve dvě cesty: cesta. Hopiové se prohlašují za potomky zaniklé civilizace Anasaziů. Tradičně vedli život usedlých zemědělců (pěstování kukuřice, dýní a fazolí na zavlažovaných políčkách v poušti, sběrem léčivé rostliny Thelesperma megapotamicum, jejíž žluté květy jsou vyobrazeny i na novodobé vlajce kmene), obývali velké osady tvořené několikapatrovými hliněnými domy. Proroctví o třinácti lebkách jedná se o staré indiánské proroctví, jež měla pronést skupina stařešinů známých jako Zkroucené vlasy (indiánský kmen žijící kdysi na území USA; ovšem podobné proroctví prý lze nalézt i u samotných Mayů či u kmene Hopiů a možná o této informaci vědělo více lidí, možná i staří Egypťané - pozn. autora) Dostupnost: skladem: Výrobce: Forestina: Cena pro Vás: 145,00 Kč: Běžná cena: 209 Kč: Cena pro Vás bez DPH: 120,00 Kč: k

Zde si můžete zkrátit dlouhé chvíle čekání na třetí světovou válku tímto příjemným čtením ke kafíčku. Podle různých předních analytiků jsou všechny předpoklady k 3. světové válce takřka splněny. Máme ekonomické potíže, náboženská nesnášenlivost je vyšponovaná na maximum a o slovo se hlásí nové požadavky velmocí na teritoriální přeuspořádaní A v řadě proroctví někteří vidí konflikty na Blízkém východě. Jedno ze čtyřverší popisuje oheň na obloze, žhnoucí slunce. Někteří vykladači proroctví věří, že odkazuje na globální oteplování jakožto spouštěč krize, a poukazují přitom na to, že galaktické seřazení se kryje s vrcholem sluneční aktivity

Za původními obyvateli USA: Hopiové - indiáni z rodu hadů

 1. Není to tak dávno, co slovo Mayové bylo jedním z nejčastějších slov v řadě různých médií. Proroctví o konci světa budilo v části populace děs, zatímco sami potomci Mayů marně zdůrazňovali, že konec jednoho cyklu jejich kalendáře žádnou okamžitou katastrofu holywodského stylu nevěstí
 2. Proroctví indiánského kmene Hopi hovoří o přechodu lidstva ze Čtvrtého do Pátého věku. Jak bude vypadat Pátý svět? Hopiové přišli do tohoto světa ze světa předcházejícího, ze světa třetího. Byly to civilizace jako Lemurie nebo Atlantida, které se potopily pod vodu a paměť lidstva byla přerušena katastrofou
 3. Proroctví indiánů kmene Hopi aneb přechod do pátého světa. Jiné staré proroctví Hopi upozorňuje, že by na Zemi nemělo být dopraveno nic z Měsíce. Pokud se tak stane, varují Hopi, bude narušena rovnováha přirozených univerzálních zákonů a sil , následovat budou zemětřesení, výrazné změny vzoru počasí a sociální nepokoje
 4. Hopiové, žijící na území státu Arizona, patřili před objevením Ameriky mezi nejvyspělejší usedlé zemědělce. Fascinující je jejich náboženství: Hopiové věří na střídání světů, které jsou vždy zničeny katastrofou. Proroctví, která jsou zakořeněna v jejich pověstech, nasvědčují tomu, že konec.

Starý indiánský kmen věští konec světa! Jejich děsivé

Mytologie a nakonec i proroctví, jehož vysvětlení nechám na vás. Indiánů kmene Hopi. Podobně jako Mayové a Aztékové rozlišují i Hopiové dělí ve své mytologii několik vývojových etap lidstva. Jejich předkové podle nich žili v Pacifiku na zemi, které říkají Kasskara. Ta se podle nich pak potopila do vln oceánu DISKUZE Podnikání Podnikán Tím jsou tato proroctví odlišná od předchozích neúspěšných. Podle Krejčího se nejedná pouze o ničím nepodepřená proroctví, ale na rok 2012 stále častěji ukazují rovněž výsledky některých vědeckých studií a teorií. Konec světa a křesťan Hopiové udržují bezprostřední kontakt s duchovními silami života a přijímají proroctví pro celé lidstvo. Tvoří jednotu s kosmickými dálkami a vědí, že budoucí vývoj závisí pouze na vůli lidstva. Proroctví Hopiů s jejich vědomostmi o budoucích světových událostech bylo dlouho utajováno

PROROCTVÍ O KONCI LIDSTVA :: Abundanci

Namátkou uvádím například proroctví Nostradama, třetí tajemství Fatimy, Hopiové mluví dokonce o konkrétních letopočtech. Období změn by mělo probíhat přibližně od roku 2006 až do roku 2015. Nepřekvapí proto, že se na nebi dne 24.října 2007 objevil jedinečný úkaz v podobě exploze Holmesovy komety, která byla. Jedním z takových kmenů byli Hopiové. Ještě dnes vyprávějí jejich báje o universitě v Palenque, kde vyučovali mimozemšťané, které nazývají kačiny. Ve zkazkách řady indiánských národů rovněž nalézáme dramatické popisy postupné zkázy Mu. Dílo zkázy bylo patrně dokonáno srážkou Země s asteroidem Situace, kterou chci popsat, se naší civilizaci může klidně stát. Ostatně nějaká globální katastrofa např. typu atomové války jsou věci, které nás potkat můžou. Takovéto a podobné apokalypsy by chtíc nechtíc znamenaly konec naší civilizace, tak jak jí známe Všechno, co říkali staří Mayové, Toltékové, Hopiové a všichni napříč Jižní Amerikou. Proroctví o probuzení pumy je celé o probouzení osvícení na této planetě a vy to právě sledujete v černobílém provedení. A začínáte bojovat se sebou navzájem ve filozofii, v osobnosti a uvidíte, co funguje a co ne.

To co z civilizace zbylo byl hlavně kalendář a proroctví v něm obsažené. 21.12.2012 skončil jeden z dlouhých cyklů, které se pravidelně střídají na Zemi. Když se v ten den nic nestalo, zájem o proroctví klesl téměř na nulu. Přesto, ale bylo pravdivé. Nehovořilo o katastrofách, ale o změně vlivu doby- vibraci Matriarchát je sociální systém, ve kterém ženy (zejména u savců) zastávají primární mocenské pozice v rolích politického vedení, morální autority, sociálních privilegií a kontroly majetku. Zatímco tyto definice platí v obecné angličtině, definice specifické pro antropologické disciplíny a feminismus se v některých ohledech liší

gathriel: Proroctví 201

 1. Každopádně proroctví o konci světa je tu snáma už od samého počátku, řekl tak Nostradamus, Hopiové, Tibeťani, Egypťani a každý má nějakou tu verzi co se má přesně stát. Kones světa, změna lidstva, prý to může mít i na slabší povahy silný vliv a můžou i umřít a díky tomu přežijí zae jen ti nejsilnější a.
 2. Na proroctví jsem nevěřil předtím, ale dost mě dorazilo, když jsem si četl výklad Nostradamových proroctví, ze kterého autor usoudil, že Tom Cruise zachrání Kalifornii. Většina indiánských proroctví mluví jen o končícím věku, po kterém nastane věk jiný, třeba Mayové, Aztékové
 3. Hopiové spatřili vesmírnou stanici stovky let předtím, než byla vybudována, a nyní říkají, že narušuje rovnováhu na Zemi více než cokoli jiného. Svým odpadem znečišťujeme už i vesmír, nejen vodstvo a vzduch. Podle proroctví Babiček se musíme znovu naučit milovat jeden druhého. Přežijeme pouze tehdy, budeme-li.
 4. Hopiové užívali spirálu ve smyslu ti posvátní, všechny živé věci, cesta všeho živého. Mayové užívali spirálu, domnívali se, že ukazuje roční období, cestu slunce, kruh života, To proroctví říká od počátku, i učení strážců moudrosti, že velká vláda a velké náboženství.
 5. Měli byste vědět, že Mayové nám dali některá méně významná proroctví o datech, která byla po r. 2012 (s daty ve stylu jejich kalendáře). Je jasné, že kalendář nepovažovali za ukončený, jinak by tato proroctví neměli. Příčina jejich zániku dosud není známa, ale stalo se to rychle
 6. Třeba proroctví Hopiů se k nám trousila před dvaceti, pětadvaceti lety, kdy se o současné akceleraci moc nevědělo. Dnes už je každý chytrý, když vidí, že je to rozjeté, ale když s tím někdo přišel v 70. nebo 80. letech, všichni se mu smáli
 7. Život na naší planetě byl už 5x téměř vyhuben. Čeká nás v blízké budoucnosti podobná hrozba? Michel de Nostre-Dame zvaný NOSTRADAMUS byl francouzský lékař a zkušený astrolog, který proslul jako prorok. Přestože zemřel již 2. července 1566, jeho proroctví se ukazují ještě v i dnešní době jako velice přesná

Hopiové - Wikipedi

proroctví má na Zemi dojít k zásadnímu obratu 21. prosince 2012, kdy skončí platnost mayského kalendáře. Také indiáni kmene Hopi jsou si jisti, že lebky obsahují zakódované informace našich praotců. Tvrdí, že země je osídlena lidstvem už počtvrté a že k novému obrat Mayové tvrdí, že jakmile čas uzraje, budou tajemství lebek zjevena. Podle mayských proroctví má na Zemi dojít k zásadnímu obratu 21. prosince 2012, kdy skončí platnost mayského kalendáře. Také indiáni kmene Hopi jsou si jisti, že lebky obsahují zakódované informace našich praotců Hopiové jako jeden z mála kmenů nevedli na této planetě ţádnou válkuproti druhým. Ţijí podle prastarých zvyků a proroctví. O to jsme se pokoušeli i my. Týden po našem odjezdu jiný tábor. Title: Zpětný pohled na letní tábor u Ploučnice v červenci 2010 MÍROVÉ POSELSTVÍ INDIÁNŮ KMENE HOP Jejich proroctví hodně mluví o této době. Mluví o 4 hlavních rasách na povrchu planety a o jejich úloze v nadcházejících změnách a při Události. Lynn - Dostávají Hopiové ty informace od Zdroje, když vydávají ta proroctví Mezi další, o kterých víme, že to věděli, patřili Hopiové, Aztéci, Toltéci, Druidi a Inkové. Mayové vyvinuli svůj kalendář bez pomoci Nostradama, a končí 21.12.2012 (těsně před r.2013). jakým oni užívají stará energetická proroctví, která znovu interpretovali po minulé zkáze, která se nestala, ale nyní mají.

Proroctví o třinácti lebkách :: Andele-a-j

Indiánský kmen - Navahové, Hopiové, Keresové. Indiánská zkouška - Zkouška v umění odepřít si jídlo. Indiánská hra - Lov na jelena. Komunikační dovednosti - rozhovor k danému tématu; Čtenářská gramotnost - vyhledávání informací v encyklopediích, časopisech, na internetu, kniha Týden mezi indián Proroctví indiánů Hopi pro rok 2012. Ropa je základním fundamentem světa 1.0, protože díky ní může hrstka elity tohoto světa kontrolovat prakticky veškeré dění. Peníze jsou bohem světa 1.0, protože se k nim upírá veškerá primární pozornost lidí na zemi. Ekonomie je náboženstvím světa 1.0, protože poskytuje popis a. Až situace dospěje do stádia, kdy klon (vytvořený k obrazu nižšího boha) dokáže běžně vytvářet klony, pak bude v rámci hologramu ohraničeného ionosférou, jejíž hranice frekvenčně odpovídá frekvencím mozku, možné člověka automaticky řídit jako robota. Takže prostřednictvím internetové kontroly bude možné z nejnižší, základní úrovně plně. Se světem se děje pořád, Denvere a velkou změnu času prorokovali už Hopiové ve svém slavném proroctví o nebi plném pavučin a zrození bílého bizona. Kdo umí číst symboly, má trochu představu o vývoji i v tomhle fofru.....mmch, taky mám vizi, jen jsem jí nevyrobila vlastní webovky - ale kdo potřebuje, ten ví Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru. Planetární uspořádání nazývané harmonická konvergence (sběh) se odehrálo 17. srpna 1987, tedy 25 let před rokem 2012

Úvod - PROHOPO.cz - hospodářské potřeb

Zatímco Hopiové a mnoho dalších původních kultur mělo své prorocké vize, většina z nich jsou programy v HMS dobře situované ve vězeňských zdech, nebo jsou ozvěnami dvou hlavních témat proroctví, které rezonují s doménou nevědomí v HMS, jež jsem zmínil dříve HOPIOVÉ prohlašují, že rok 2012 je koncem období, kdy po pětadvaceti letech očisty nastane to, co sami vyjadřují výrazem emergence Quetzalcoatl ve svém proroctví uvádí 13 nebes a 9 pekel. Prohlašoval, že po cyklu pekla, které skončilo 16. srpna 1987, nastane období míru.. Přináším krásnou ukázku z chystané knihy nakladatelství Anch Books od německého autora Michaela Morrise s názvem A jde se na to (vyjde před Vánocemi 2014): Mít zodpovědnost znamená odpovídat na něco. V angličtině je to ještě více zřejmé, protože slovíčko responsibility znamená ability to respond (= schopnost /z/odpovídat, reagovat na něco). Tato schopnost. 13 křišťálových lebek opracovaných nejdokonalejší technologií - neznámou dnešním pozemšťanům - se v rukou 13 Mayských strážců vydá na cestu 27.10 - 11.11.2011 z východního na západní pobřeží Ameriky. Cesta symbolizující duchovní putování povede z New Yorku do Los Angeles, rituál 13 křišťálových lebek proběhne poprvé po 26.000 letech na veřejných.

Kdy už bude konečně ta 3

- Mayové, Hopiové, Aztéci, Toltéci, Druidi, Inkové byli uprchlíci z Atlantidy. Jejich obyvatele tvořili potomci mimozemšťanů ze Siria, Orionu, Plejád, Jantaru a Faethónu, přitom obyvatelé červené rasy byli především ze Siria a Orionu PROROCTVÍ O EVROPĚ z knihoven palmových listů Hopiové nazývají tento systém Tbonaotakha neboli Spojení dvanácti planet. Podle legend měli být kachinové jakýmisi pomocníky, poradci nebo učiteli mladého a nezkušeného lidstva, jejich role byla tedy podobná té, kterou připisují hinduistické legendy ríšiům.. Mayové, Hopiové, Egyptské pyramidy, Indické védy, různí věštci a proroci, dávní Summerové i Atlantiďané... Hned uvidíme, proč je dobré se nad tím vším pozastavit Existuje seznam proroctví, která se týkají celé planety od pradávných strážců moudrosti. Každičké z nich se naplnilo přesně tak, jak řekli. A zbývá už jen jedno: a to, že bytosti světla, naši učitelé, ti, kteří jsou výše než my, se sem vrátí Také se množí lidé upozorňující na starodávná proroctví - podle nich na zem přijdou bytosti odjinud a lidstvo spasí nebo pozvednou na vyšší úroveň. V nějaké podobě se o této události zmiňují nejslavnější věštci i kmeny - indiáni Hopiové, Baba Vanga, Nostradamus

Rozhovor s Drunvalo Melchizedekem :: KAPKA ROSY

Konec světa podle Nostradama — Česká televiz

Hopiové uvažují i o možném vzájemném vypořádání s terorismem, jak státním, tak i soukromým a to tak, že odpovědní pracovníci mají být štváni jako zvěř. Vůdci pak sáhnou k represím a odstartují vzájemný hon za pravdou. Pokud se tak nestane, půjde vše podle božího plánu Mayové a Hopiové nás zpravují o tom, že přišli z Plejád. Že měli nejprve žít na jednom kontinentu, který se nacházel v Atlantiku, který se ale později propadl a oni nejdříve přežili v podzemních městech, dříve než se usídlili na severoamerickém a také na jihoamerickém kontinentu

Poselství Mayů a Aztéků - Blog iDNES

To proroctví říká od počátku, i učení strážců moudrosti, že velká vláda a velké náboženství padne. I Mayské proroctví to říká - to mluví o roce 2012. Velkého Ducha. Hopiové užívali spirálu ve smyslu ti posvátní, všechny živé věci, cesta všeho živého. Mayové užívali spirálu, domnívali se, že. Proroctví Hopiů o kterých jste mluvil, obsahuje jedno asi 200 let staré proroctví - proroctví modré hvězdy. GN: Ano, ta kometa měla modrý ocas. DM: To ano, ale pak se výbuchem změnila celá kometa na modrou kouli větší než Slunce. Hopiové nyní věří, že to bylo proroctví modré hvězdy a Máyové věří, že je to čas.

povídky, filmy, seriály, anime, básně, hudební klipy... Védská literatura staré Indie podrobně popisuje vesmír jako harmonicky uspořádaný systém vytvořený podle inteligentního plánu jako sídlo pro živé bytosti Proroctví říkají, že tím dojde ke stimulaci genetické paměti našich minulých životů a toho, kým skutečně jsme, což mnohým urychlí proces osvícení a vzestupu. Také předvídali, že síla planetární kundalíní pomůže aktivovat a přeladit všechny pyramidy, které nás spojují s naším pravým místem ve vesmíru. Hopiové když byli obeznámeni s tímto objeven prohlásili, že musí jít o město, které je známé v jejich legendách. Sdělili, že ještě před 5000 lety bylo toto místo obýváno jakýmsi inteligentních druhem, který připomínal ještěrky. Další lidé píšou o proroctví ve jménu Mayů. Říkají, že svět v prosinci. Hopiové z jihovýchodu Spojených států popisují svůj třetí svět, svět předcházející dnešnímu, jako vyspělou civilizaci na červeném ostrově, jehož obyvatelé nosí štíty pro let vzduchem. Můžeme proměňovat karmu jiných lidí a jsme otevřeni vyšším úrovním jasnozřivých schopností a proroctví. Jsme schopni. Znají Hopiové minulost a budoucnost? Poznámka: Autor publikace Proroctví o nás, Stephan Berndt, vybral z databáze více než z 5 000 jasnovideckých a prorockých věšteb asi 250 předpovědí, které pocházejí ze spolehlivých nebo už dříve osvědčených pramenů. Ty by nás měly obeznámit s perspektivou naší.

Jitřní země byla založena na pod­zim roku 2000. Věnuje se hlavně duchovní tématice, ať už je to jó­ga, witchcraft (wicca), kult Bo­hy­ně, posvátná sexualita a tantra, mys­ti­ka, New Age, ša­ma­nis­mus ale také třeba zdravá výživa, vege­tari­án­ství, lé­čivé rost­liny a eko­logie Hopiové v Arizoně ve svých pověstech vyprávějí, že Palenque bylo město jejich předků. Honba do budoucnosti Proroctví pro naši generaci Dnešní věřící čte bibli jinýma. V papírnictví pořídil sešit se značkou 'Vyrobeno v Houstonu, USA', aby do něj zapisoval ta koupená 'proroctví' indiánského šamana. Během prohlídky narazil na obchod se zbraněmi. Vešel s tím, že si jen dokoupí nějakou obyčejnou munici do pětačtyřicítky, když ho zarazil jeden kousek vystavený ve vitríně

DUCHOVNÍ. PRAMENY. ŽIVOTA. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích. VYŠEHRAD PRAHA. 19 9 7 OBSAH. Předmluva 11 [I] PŘEDNÍ VÝCHO Patří sem věštci a prorokově, mariánská zjevení i proroctví Indiánů (viz naše knihy Jak přežijeme třetí světovou válku, Göttingen (Hesemann) 1984, a Dochází k zániku světa, Kiel (Chiva) 1984, rozebráno) a je třeba na ně pohlížet ve stejném kontextu Tátovi, protože je načase (a příliš často se o tobě nezmiňuji) Věda je má vášeň, politika povinnost. THOMAS JEFFERSON V DOPISE HARRYMU INNESOVI, 1791 POZNÁMKY Z HISTORICKÝCH PRAMENŮ Každé dítě školou povinné zná jméno Thomase Jeffersona, architekta a autora Deklarace nezávislosti, muže, který pomáhal z několika roztříštěných kolonií Nového světa. Rok 2012 detailnìji, v datech: 20.3.2012 ROVNODENNOST - Kosmické spuštìní dosáhlo poslední, 4.vlny importu a inicializace krystalických kódù 20.5. 2012 ZATMÌNÍ SLUNCE - lidská MAKRO - integrace, vyrovnání Božské Mužské Energie 4.6.2012 ZATMÌNÍ MÌSÍCE - lidská MIKRO - integrace, vyrovnání Božské Ženské Energie 6.6.2012 PØECHOD VENUŠE - integrace Siriansko. ŽÍT V SRDCI. Vstupte do posvátného místa ve svém srdci Drunvalo Melchizedek. Věnováno mé lásce, manželce Claudette Když jsem potkal svou ženu, věděl jsem, že se věnuje tradičnímu, čtyři tisíce let starému učení, které se zabývá pochopením srdce. Nauku Obrazy srdce studovala u Catherine Shainbergové a Kolette z Jeruzaléma. . Kolettina rodová linie sahá do.

Poselství Hopi: Cílem je vytvořit Bránu míru - Liberecký deník

Poselství Hopi: Cílem je vytvořit Bránu míru - Liberecký dení

Tato knihovna je součástí oficiálních webových stránek svědků Jehovových. Obsahuje publikace, které v různých jazycích svědkové Jehovovi vydali Scribd is the world's largest social reading and publishing site Proroctví k 21.12.2012. Každých 26 tisíc let, projde naše sluneční soustava všemi 12 znameními zvěrokruhu. Starověké civilizace jako Hopi, Egypťané, Cherokee, Apači a Mayové, dávaly pozor na tento velký cyklus a vytvořili vlastní kalendáře podle něho To by asi vážně stálo za přečtení, škoda, že na to má angličtina nestačí. Je mi líto pana leho a lehovčeličky, Ti se s toho zvencnou, nebo úplně zbagatelizují Komentáře . Transkript . Stáhnout ve formátu PD

Proroctví na 21.12.2012 Každých 26 tisíc let, projde naše sluneční soustava všemi 12 znameními zvěrokruhu Starověké civilizace jako Hopi, Egypťané, Cherokee, Apači a Májové.. dávali pozor na tento velký cyklus a vytvořili vlastní kalendáře podle něho Tento cyklus zastupuje mnoho různých jevů v přírodě, takových. kognitivně disonantní občasník, informační destilátor, intern Bubny, půst, tanec, posvátnost příležitosti - to vše přispívalo k duchovnímu prožitku a viděním účastníků. Tato vidění mohla tanečníkovi přinést medicínské síly nebo dar proroctví Nejste Hopiové, nemáte právo ho rušit! s těmi slovy vytáhnul od pasu nůž. Koncem května měl Harry už zapsaná všechna 'proroctví' Kouřového Zrcadla, mnohá dokonce 'ověřená' místními svědky, kteří viděli iluze zvláštních míst v ohni, kde je Tezcatlipoca vyvolal..

 • Eta mixer stolni.
 • Pevnost králíky.
 • Výuční obory.
 • Lionel messi plat.
 • Nadmořská výška v čr.
 • Pravé poledne brno.
 • Time zone prague.
 • Časovač powerpoint.
 • Dívčí šaty dlouhý rukáv.
 • Klasicismus výtvarné umění.
 • Fibrilace komor první pomoc.
 • Rýžování zlata zákon.
 • Hyundai coupe motorizace.
 • Burg konigstein.
 • Strojek na vlasy heureka.
 • Zvonek tramvaj mp3.
 • 3d ozdoby na nehty.
 • How to stream games on steam.
 • Telefonická právní poradna zdarma.
 • Detska satni skrin.
 • Muzikal witch.
 • Jak nakreslit dinosaura.
 • Hnízdění sokolů.
 • Esterajosefina.
 • Mobelix stoly.
 • M60 sabra.
 • Nokian wetproof 205/55 r16.
 • Jak zastavit srdce.
 • Jak skrýt komentáře na facebooku.
 • Kino votice.
 • Nikola tesla brno.
 • Obchodní akademie kotlářská recenze.
 • M mb net cz.
 • Mrazene krevety s testovinami.
 • Restaurace u vávry.
 • Tomplus youtube.
 • Land rover discovery 3 2010.
 • T mobile čekání hovoru.
 • Bolestivý vřed na genitáliích.
 • Škvarkové sádlo recept.
 • Co je to cpu.