Home

Prohlášení za národní kulturní památku

(1) Pokud nejde o národní kulturní památku, může ministerstvo kultury z mimořádně závažných důvodů prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka kulturní památky nebo organizace, která na zrušení prohlášení věci za kulturní památku (dále jen zrušen Proces prohlášení archiválií, archivních sbírek nebo archivních fondů nebo jejich ucelených částí (dále jen archiválií) za archivní kulturní památky (dále jen AKP) nebo za národní kulturní památky (dále jen NKP) a proces zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o. Prohlášení za národní kulturní památku. Vláda může nařízením prohlásit archivní kulturní památku za národní kulturní památku. Díl 3 Ochrana archiválií, práva a povinnosti vlastníka a držitele archiválie § 2 Vláda prohlásila pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP), oznámil dnes na twitteru ministr kultury Antonín Staněk. Nový status podle něj pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, již dva roky je ale zavřená

Metodický materiál, který upravuje postup při prohlášení věci za národní kulturní památku a hodnotová kritéria národních kulturních památek, schválila na svém zasedání dne 17. 5. 2018 Vědecká rada Ministerstva kultury pro památkovou péči Přemístění stavby, která je kulturní památkou nebo národní kulturní památkou; Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku; Vývoz předmětů kulturní hodnoty z území České republiky, prodej předmětů kulturní hodnoty z oboru archeologie nebo prodej předmětů kulturní hodnoty sakrální a kultovní povah (1) Pokud nejde o národní kulturní památku, může ministerstvo kultury z mimořádně závažných důvodů prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka kulturní památky nebo organizace, která na zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku (dále jen zrušení prohlášení.

Svatý Hostýn patří mezi národní kulturní památky | Zlínský

Metodický návod k postupu prohlášení archiválií

 1. 4 5 Úvod 7 Prohlašování kulturních památek 8 Národní kulturní památky 10 Památková rezervace 10 Památková zóna 10 Zrušení prohlášení věci za kulturní památku 11 Základní práva a povinnosti vlastníka kulturní památky 13 Obecné povinnosti těch, kdo nejsou vlastníky kulturních památek 16 Povinnosti vlastníka kulturní památky při její zamýšlené obnově 1
 2. Prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky (1) Za národní kulturní památky se prohlašují tyto kulturní památky: a) v Jihočeském kraji. 1. Zámek Orlík, 2. Klášter premonstrátů v Milevsku, 3. Vodní mlýn v Hoslovicích; b) v Jihomoravském kraji. 1
 3. istr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Nový status podle něj pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, nyní je zavřená
 4. Kulturní památka zůstává ve vlastnictví původního majitele i po jejím prohlášení; i tehdy, jedná-li se o prohlášení za národní kulturní památku. Vlastník je povinen kulturní památku na své náklady udržovat, tato povinnost může být smluvně přenesena i na uživatele (§ 11)
 5. Podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, Ministerstvo kultury vyrozumí písemně vlastníka věci o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, a umožní mu k návrhu nebo podnětu se vyjádřit
 6. isterstvu k prohlášení věci za kulturní památku, resp. k zahájení příslušného řízení, může podat každý s tím, že často tyto podněty podávají občanské iniciativy (např. Klub za starou Prahu) a Národní památkový ústav, nebo tak může
 7. Návrh na zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku musí obsahovat: název kulturní památky a rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek, umístění a bližší určení kulturní památky, vlastnické vztahy, zdůvodnění žádosti, informativní fotografie
DOKUMENTY K ŘÍZENÍ O PROHLÁŠENÍ VILY FIALA ZA KULTURNÍ

Prohlášení věci za kulturní památku. Za kulturní památky prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu, tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty historické, umělecké, vědecké a. Památkový úřad vypracuje návrh na prohlášení věci za národní kulturní památku z vlastního podnětu nebo z podnětu právnické nebo fyzické osoby. Na návrh Památkového úřadu vyhlašuje Ministerstvo kultury Slovenské republiky movitou věc nebo nemovitou věc, která má památkovou hodnotu, za národní kulturní památku

na. Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení budovy Nové scény za kulturní památku. Potvrdila to Iva Awwadová z tiskového odboru ministerstva. Návrh na prohlášení divadelní budovy ze 70. a 80. let ležel na ministerstvu několik let Není možné zrušit prohlášení, pokud jde o národní kulturní památku. Ministerstvo kultury může z mimořádně závažných důvodů prohlášení za kulturní památku zrušit na žádost vlastníka, organizace, která prokáže právní zájem na zrušení, nebo z vlastního podnětu Ej 361/2004 Kulturní památky: omezení vlastnického práva prohlášením díla za kulturní památku k § 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Rozhodnutí o prohlášení díla za kulturní památku podle § 2 zákona ČNR č

ZÁKON 499/2004 Sb. - Sagi

 1. isterstvo o změně neinformoval původní ani nový vlastník
 2. istr kultury Lubomír Zaorálek. Jsem rád, že jsme Zámeček - Larischovu.
 3. istr kultury. Mozart se narodil 27. ledna 1756. Národní kulturní památka, pakliže žádá dotační peníze na

K procházení pásu karet lze použít standardní navigační klávesy prohlížeče. Pro přecházení mezi skupinami použijte kombinaci kláves Ctrl+Šipka doleva nebo Ctrl+Šipka doprava Prohlášení za národní kulturní památku. Vláda může nařízením prohlásit archivní kulturní památku za národní kulturní památku. 11) 11) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tisk stránky; Poslat e-mailem Vláda schválila návrh MK ČR na prohlášení 15 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památku 21.02.2017 21:37 Do souboru nemovitých kulturních památek, které byly návrhem nařízení vlády prohlášeny národní kulturní památkou, vybralo ministerstvo kultury 15 mimořádně významných Státní památková péče: zrušení prohlášení věci za kulturní památku k § 3, § 8 a § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb Kulturní památka. Za mimořádně závažný důvod pro zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku je možno považovat posun v oblasti poznání vlastností věci, která je kulturní památkou, a nemusí jít striktně o oblast vědeckého poznání

Bertramka národní kulturní památkou? (ČTK) - Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP).Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená Prohlášení objektu za NKP má podle Staňka výhodu v případě jakýchkoli problémů. Status národní kulturní památky umožňuje předkupní právo státu. To si myslím, že je z tohoto pohledu velice důležité, řekl. Stav objektu podle něj není utěšený a potřebuje co nejdříve peníze, aby nevznikly další škody Prohlášení za NKP má podle Staňka výhodu v případě jakýchkoli problémů. Status národní kulturní památky umožňuje předkupní právo státu. To si myslím, že je z tohoto pohledu velice důležité, řekl. Stav objektu podle něj není utěšený a potřebuje co nejdříve peníze, aby nevznikly další škody Vláda prohlásila pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP), oznámil dnes na twitteru ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Nový status podle něj pomůže s financováním oprav objektu. Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, již dva roky je ale. Jako příklad zmařené hodnoty může sloužit pražský Parkhotel: návrh na prohlášení za kulturní památku jsme podali v dubnu 2017, řízení nebylo dosud zahájeno, zato interiér hotelu podlehl likvidační přestavbě

Praha - Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení pražského obchodního domu Kotva za kulturní památku. Jak dlouho může řízení trvat a zda na jeho konci bude známá stavba u náměstí Republiky památkově chráněná, není zřejmé. Ze srovnatelných objektů ze stejné doby je za památku prohlášen obchodní dům Máj v Praze Prohlášení za národní kulturní památku má podle ministra kultury i tu výhodu, že v případě jakýchkoli problémů umožňuje předkupní právo státu. Pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní podle dřívějšího sdělení ministra kultury Národní muzeum zapůjčit některé artefakty spojené s Mozartem či.

o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči: § 1 Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku Jedná se o kulturní památky (tedy také splňovat výše uvedené podmínky prohlášení za kulturní památku), které navíc tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa. (2) Národní kulturní památky prohlašuje vláda formou nařízení vlády, ve kterém může nad rámec zákona stanovit konkrétnější. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku musí obsahovat: • pro věci nemovité: název, označení a druh věci, v případě souboru věcí názvy jednotlivých částí souboru, umístění věci (kraj, okres, obec, čtvrť nebo část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, jsou-li tato čísla přidělena, název katastrálního území, parcelní číslo pozemku.

Bertramka prohlášena národní kulturní památkou OperaPlu

Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená K rozhodnutí vlády o zařazení Bertramky na seznam NKP radní Herold uvedl: Jsme nesmírně rádi, že vláda akceptovala můj návrh, resp. návrh městské části na prohlášení vily Bertramky za národní kulturní památku. Je to první národní kulturní památka na území Prahy 5 Zrušení prohlášení věci nebo stavby za... Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku Základní znění Rozšířené znění Úplné zněn

Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Řekl to ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená Havlíčkobrodsko - Jedním z úkonů nové vlády se v nejbližší době stane schválení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Myslím si, že důvodem prohlášení statku za národní kulturní památku může být i fakt, že se zhruba čtyři sta let starý objekt a vlastně celý jeho areál zachoval v neporušeném stavu a v ucelené podobě, vyjádřil svůj názor Jindřich Holub a podotkl, že před patnácti lety se našli dokonce i tací, kteří.

Národní kulturní památky - mkcr

Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 28. ledna 2019 mimo jiné schválila na návrh ministra kultury Antonína Staňka prohlášení pražské usedlosti Bertramka národní kulturní památkou.. Vláda schválila také návrh na prohlášení pražské usedlosti Bertramka za národní kulturní památku. Klasicistní vila má v současnosti už status kulturní památky Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku. 4. Základní informace k životní situaci. Na základě podnětu, z moci úřední nebo z podnětu Akademie věd České republiky vydá Ministerstvo kultury rozhodnutí o prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku. 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.

Prohlášení za národní kulturní památku (NKP) má podle ministra kultury výhodu v případě jakýchkoli problémů, status národní kulturní památky totiž umožňuje předkupní právo státu. Související Od baroka až po funkcionalismus. Výstava ve Winternitzově vile mapuje slavné vily na Praze Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená. Změna památkového statusu by měla pomoci k jejímu oživení a zatraktivnění. Ministerstvo navrhne. Právě Vorlík s kolegyní Klárou Brůhovou před dvěma lety podávali na ministerstvo kultury návrh na prohlášení několika staveb z druhé poloviny 20. století za kulturní památky. Kritizovali přitom, že ministerstvo několik let téměř nezahajuje žádná nová řízení týkající se poválečných staveb s výjimkou objektů.

Kulturní sbírky, památky a předměty - Portál veřejné správ

 1. isterstvo kultury
 2. Diego Maradona přijal za vlastního syna nemanželské dítě (15x) Článek. Bude Nová scéna kulturní památkou? Ministerstvo zahájilo řízení, budovu čeká rekonstrukce.
 3. Ministerstvo kultury v prvním pololetí letošního roku navrhne vládě prohlásit pražskou Bertramku za národní kulturní památku (NKP). Klasicistní vila z 18. století spojená s pobytem skladatele Wolfganga Amadea Mozarta patří Mozartově obci, ale už dva roky je zavřená. Změna památkového statusu by měla pomoci k jejímu oživení a zatraktivnění
 4. PRAHA, ZLÍN - Svatý Hostýn se dnes zařadil mezi národní kulturní památky České republiky. Rozhodla o tom vláda ČR. Pro Zlínský kraj je velkou ctí, že Svatý Hostýn, který jsme Ministerstvu kultury navrhli na prohlášení za národní kulturní památku, získal tento statut a může nově požívat nejvyšší možné ochrany a podpory státu

Video: Zákon č. 20/1987 Sb. Zákon České národní rady o státní ..

Kulturní památka (Česko) - Wikipedi

Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení budovy Nové scény za kulturní památku. Potvrdila to Iva Awwadová z tiskového odboru ministerstva. Návrh na prohlášení divadelní budovy ze 70. a 80. let ležel na ministerstvu několik let

Právní předpisy z oblasti památkové péče - mkcr

 1. Jak probíhá prohlášení za kulturní památku? myla
 2. Prohlášení archiválie za archivní kulturní památku nebo
 3. Vila Bertramka se stala národní kulturní památkou
 4. Prohlášení za archivní kulturní památku (eAGRI
 5. 170/2008 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých ..
Kouřim – městské hradby – Kolínsko – Cesty a památkyMČ Praha 8: Kulturní památky - Kobyliská střelniceKolín – městské hradby – Kolínsko – Cesty a památky
 • Bouřka referát.
 • Piercing do jazyka bioflex.
 • Grilovaci panev ikea.
 • Strukturní funkcionalismus.
 • Indivisibiliter ac inseparabiliter.
 • Nobel alfred.
 • Topolovka prodej.
 • Star wars literatura.
 • Příklady na goniometrické funkce.
 • Legoland zájezd.
 • Räkna ut vinkel online.
 • Chytání ryb v moři.
 • Největší měsíc saturnu.
 • Špuntík prodejny.
 • Štíhlé paže.
 • Kouzlo francouzek.
 • Předání bytu vymalování.
 • Kamna na pelety bez komínu.
 • Vzhůru na měsíc! 3d.
 • Obraz od josefa lady 1942 popis.
 • Ochrana fyzických osob.
 • Antikardiolipin.
 • Attack on titan cz.
 • Via placeholder image.
 • Mini cooper uzivatelska prirucka.
 • Jenna dewan 2019.
 • Joshua fury.
 • Motivační dopis na úředníka.
 • Druhý život film.
 • Omalovánky pro dospělý.
 • Pivovar řeporyje.
 • Zluta skvrna v oku.
 • Moreno kuchyně.
 • Taneční trutnov 2017.
 • Gr11 cena.
 • Dermochelys coriacea.
 • Rattus vulgaris.
 • Konstrukce včelína.
 • Šablona stromeček.
 • Word odkaz do textu.
 • Klasicismus výtvarné umění.