Home

Licenční smlouva software vzor

Vzor: Licenční smlouva BusinessInfo

Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online. Vzor je vytvořen dle nového občanského zákoníku 2014. ___ ___ LICENČNÍ SMLOUVA (NEVÝHRADNÍ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jméno, Příjmení/ Název Licenční smlouva dává majiteli právo duševního vlastnictví oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli. Nabyvatel licence se zavazuje poskytnout poskytovateli odměnu. Kouzlo licence spočívá v tom, že umožňuje jedno a to samé právo duševního vlastnictví užívat současně a nezávisle na sobě více subjektům.. V minulosti trpěl institut licenčního práva tím, že. Smlouva o vytvoření software Vzor smlouvy o vytvoření software...; Licenční smlouva nakladatelská Licenční smlouvou se poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v určité míře a...; Smlouva o vytvoření software Vzor smlouvy o vytvoření software; Pracovní smlouva Pracovní smlouva je jednou z nejvíce uzavíraných smluv

Licenční smlouva. Licenční smlouva je smluvní typ upravený občanským zákoníkem, na jehož základě poskytovatel, který je majitelem práva duševního vlastnictví, poskytuje oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, jenž se zavazuje poskytovateli poskytnout poskytovateli odměnu Smlouva a smlouvy a vzory smluv zdarma ke stažení. Vzory smluv zdarma vypracované renomovanou právní kanceláří a které jsou součástí programu Zákony.cz - Smlouvy ČR Informace a vzor licenční smlouvy o šíření počítačového programu. LICENČNÍ SMLOUVA O ŠÍŘENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU. Dnešního dne uzavřeli. Alom s.r.o.., Se sídlem Sady 3, 602 00 Brno. IČ:23456789. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1234, jednající Karelm. Co od Vás budeme potřebovat? Popis vašeho produktu, zákazníků a způsobu, kterým budete software nabízet: podle toho poznáme, jestli potřebujete vzor pro individuální licenční smlouvu, nebo spíše licenční podmínky, které se jednoduše odkliknou na vašem webu; Zda váš software obsahuje open source komponenty (určíme, jestli vám z toho plynou další povinnosti

Licenční smlouva - vzor 2020 - Práce pro Právníky

 1. VZOR LICENČNÍ SMLOUVY K AUTORSKÝM DÍLŮM 1 | Stránka CONFIDENTIAL LICENČNÍ SMLOUVA uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) 1. Smluvní strany Firma / jméno a příjmení Dopňte Sídlo /trvalé bydliště Dopňte IČO / RČ Dopňt
 2. Pro průmyslový vzor je v odst. 2 výslovně uvedeno, že licenční smlouva může být výlučná nebo nevýlučná. Dále je v odst. 4 výslovně uvedeno, že na licenční smlouvy a vztahy z nich vzniklé pro průmyslové vzory se použije obchodní zákoník
 3. V licenční smlouvě by mělo být uvedeno: že se jedná o licenci nevýhradní, doba, na jakou je udělena, území, na kterém má uživatel právo software užívat (nebo uvést, že licence je bez územního omezení), způsoby, jakými lze software užívat (lze ho měnit? Včlenit do jiného softwaru?), podmínky ukončení licence
 4. Poskytujete licence (právo k užívání) např. k softwaru, vašemu logu, grafickému nebo jinému autorskému dílu? Tento vzor licenční smlouvy Vám s tím pomůže
 5. Situace, kdy je licenční smlouva uzavírána s jiným subjektem, než který software fakticky distribuuje, by naopak neměla často nastávat v oblasti free software či Open Source software, a to i pokud k rozšiřování rozmnoženin tohoto software dochází v hmotné podobě

Smlouva o vývoji software upravuje vztah mezi vývojářem a osobou, která má zájem o software, aplikaci nebo vývoj interního systému.Obě strany by tedy měly myslet na správné uchopení tohoto vztahu, aby celá spolupráce od analýzy až po implementaci probíhala hladce. Pokud jste tedy vývojářem a chcete mít vytvořený vzor smlouvy pro své zákazníky, nebo jste. Taková smlouva je upravena obchodním zákoníkem a je použitelná na zcela jiný předmět, než je software (zejména na stavby, zhotovení věci apod.). Nicméně vývoj a implementace softwaru jsou složitějším procesem se svými specifiky, a takto je třeba i přistupovat k psaní softwarové smlouvy Obecně o charakteru licenčních podmínek k počítačovým programům Licenční smlouva k software jako spotřebitelská smlouva. Novela občanského zákoníku provedená zákonem č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, uvedla legislativní vymezení. Licenční smlouvou se nepřevádí vlastnictví k software, pouze se poskytuje právo na jeho určité užití. Tato vzorová smlouva je nastavena pro software typu webové aplikace, ke které poskytuje poskytovatel licence také další servisní služby, jako provoz hostingu, servis a aktualizace software, implementaci software a podobně Licenční smlouva. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.. Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době.

V písemné formě musí být licenční smlouva uzavřena pouze v případě, že je nabyvateli poskytována licence výhradní, viz. § 46 odst. 4 autorského zákona: Smlouva vyžaduje písemnou formu, poskytuje-li se licence jako výhradní. V případě výhradní licence autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě a je povinen. Vzor: Licenční smlouva 4. října 2019 Na základě licenční smlouvy poskytuje majitel duševního vlastnictví (poskytovatel) oprávnění k výkonu tohoto práva nabyvateli, který se za toto poskytnutí zavazuje uhradit poskytovateli odměnu. Tato odměna může mít i nepeněžitou formu, poté se jedná o takzvaný barterový obchod

Licenční smlouva je úplatná. Musí v ní být stanovena výše odměny autora, nebo alespoň způsob jejího vypočtení. Pokud je závislá na výnosu z využití licence, má autor právo nahlížet do dokumentů pro vypočtení reálné odměny, může kontrolovat například uhrazené či neuhrazené faktury vzor Licenční smlouva uzavíraná v souladu s ustanovením § 14a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 46 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve.

Licence, licenční smlouva (autorské dílo) - vzor ke

 1. Licenční smlouva se používá pro již vytvořený předmět licence, např. hotový software. Tento smluvní vzor tak nedopadá na situace, kdy by se vyvíjel software na objednávku. Tato situace by se řešila spíše smlouvou o dílo. Uvedená smlouva představuje pouze zjednodušený vzor, který nabízí pouze nejzákladnější.
 2. K tomu vám může posloužit licenční smlouva, jejíž vzor vám poskytneme v dnešním článku. Základní fakta o licenční smlouvě Pokud jde o formu, licenční smlouva nemusí mít písemnou formu , ale z důvodu předcházení jakýmkoliv dohadům v budoucnu, z důvodu právní jistoty bych určitě písemnou formu každému doporučil
 3. istrativu. Podle průzkumu u klientů produkt řeší téměř všechny situace z běžného i profesního života a navíc šetří až 80% času s přípravou dokumentů. Našimi zákazníky jsou zaměstnavatelé, firmy, podnikatelé, lékaři, manažeři.
 4. Licenční smlouva k ochranné známce nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. Přitom je třeba respektovat, že pokud jde o průmyslové vlastnictví a jeho ochranu, uplatňuje se zde princip teritoriality
 5. Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona - iDNES
 6. Licenční smlouva (nevýhradní) - vzor ke stažení zdarma

Licenční smlouva Oprávněný uživatel licence Vzor

 1. Smlouva o vytvoření autorského díla vzory
 2. Licenční smlouva epravo
 3. Smlouva a smlouvy zdarma ke stažen

Video: Licenční smlouva o šíření počítačového programu Smlouvy

Licenční smlouva/podmínky užívání software - SEDLAKOVA LEGA

 1. Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví epravo
 2. Pět smluv, které potřebuje každý podnikatel v IT Právo
 • Vyrazka jako stipance.
 • Grilované kuře klatovy.
 • Kalendárium soutěž telefon.
 • Marlenka kuličky cena.
 • Olympia brno vegan.
 • Betalactoglobulin kofein.
 • Vepřové soté stroganov.
 • Lov lososů v norsku.
 • Nakřáplé vejce.
 • Pramos břeclav.
 • Sociální pojištění studentů nad 26 let.
 • Playstation 5 novinky.
 • Houpačka do bytu ikea.
 • Dárkové poukazy online.
 • Dýně hokaido loupat.
 • Travní koberec pardubice.
 • Fotoautomat pardubice.
 • Format factory homepage.
 • Líčení rtů návod.
 • Hera 250g akce.
 • Scene styl.
 • Tur 5.
 • Alizée 2018.
 • Burákové máslo sladké.
 • Kurz správa majetku a provoz budov.
 • Chevrolet captiva 2012 recenze.
 • Označení usb portů.
 • Zámek kynžvart interiér.
 • Odběr krve na slinivku.
 • Žádost o schůzku email.
 • Citáty o kamarádce.
 • Jóga market.
 • Loutky výroba.
 • Právní informační systém.
 • Mercedes nákladní vozidla.
 • Workflow wiki.
 • Galvanické zinkování brno.
 • Svetlo na horlavy podklad.
 • Popis klávesnice notebooku lenovo.
 • Paleosnadno kalkulačka.
 • Oblečení fox fishing.